O nas

Zawód fototechnika powstał  z myślą o stworzeniu miejsca, które umożliwiałoby uczniom rozwijanie wrażliwości artystycznej, własnego stylu i profesjonalnego warsztatu. W czasie zajęć każdy ma możliwość kreatywnego myślenia i nauczenia się wielu zagadnień i technik potrzebnych w zawodzie FOTOTECHNIKA. Uczniami Technikum jest młodzież, która ukończyła gimnazjum. Nauka trwa cztery lata. Absolwenci przystępują do egzaminów maturalnego i potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie fototechnika. Program nauczania obejmuje specjalistyczne przedmioty zawodowe oraz przedmioty ogólnokształcące. Umiejętności praktyczne uczniowie zdobywają podczas zajęć w laboratoriach i pracowniach szkolnych oraz studiu fotograficznym. Szkoła zapewnia sprzęt zarówno aparaty analogowe jak i cyfrowe firmy NIKON.

Zawód Fototechnika zajmuje się nauką technik i zagadnień fotograficznych takich jak:

 • Budowy i zasady funkcjonowania aparatu fotograficznego
 • Praktyczne zagadnienia związane z pracą w studio fotograficznym
 • Organizowanie oświetlenia planu zdjęciowego
 • Korekta zdjęć i ich edycja w programach do obróbki fotografii
 • Aspekty fotografii reklamowej i artystycznej.
 • Fotografia krajobrazowa
 • Makrofotografia
 • Fotografia Portretowa

W naszej szkole posiadamy doskonale wyposażone studio fotograficzne oraz sale komputerowe. Przedmioty prowadzone są pod kierunkiem wysoko wykwalifikowanej kadry.

Do podjęcia nauki w tej klasie zachęcamy wszystkich zainteresowanych zgłębianiem tajników wiedzy fototechnicznej w zakresie fotografii klasycznej, cyfrowej i hybrydowej

W czasie czteroletniej nauki uczniowie zdają egzaminy potwierdzające dwie kwalifikacje zawodowe:

 • Rejestracja i obróbka obrazu
 • Wykonywanie i realizacja projektów multimedialnych.

Po ukończeniu szkoły można podjąć pracę m.in. w :

 • usługowym laboratorium fotograficznych
 • profesjonalnym studiu fotograficznych
 • przemyśle foto-optycznym i optycznym
 • wydawnictwie i drukarni
 • telewizji i wytwórni filmowej oraz agencji fotograficznej i reklamowej
 • ośrodku historycznym, muzeum
 • laboratorium naukowo – badawczym, kryminalistycznym, medycznym, archeologicznym, geologicznym.